Ани Ван де Виле. И Пенелопа пътешестваше

Ани Ван де Виле.
И Пенелопа пътешестваше

В тази книга непосредствено и достъпно е описано едно околосветско пътешествие. От първо лице е споделен прост и безизкусен бит и начин на живот, чиято цел е максималното усещане на радостта да си жив. Разказът е изпъстрен с ненатрапчив хумор и наблюдения над екзотични места от един свят, който по това време не е бил „Световното село“.

При оцифровката и корекцията ми се набиха в очи леко архаични граматични форми (напр. „бодърствувахме“ вместо „бодърствахме“). Първоначално намерението ми беше да коригирам това, както и да осъвременя термини и имена, които тогава са били непознати на българската публика (напр. „планкинг“, идващо вероятно от френския превод на английското „boarding“ и познато сега като „сърфинг“); да променя някои от бележките на преводача (надали има нужда да се обяснява на съвременния човек какво е „Джони Уокър“ или кой е Диор). Но после реших, че би трябвало да оставя всичко в първоначалния му вид. Нека читателят да усети не само един чужд на потребителя дух, но и да съпреживее едно отминало време — книгата е издадена за пръв път през 1954 г., а българското издание е от 67-ма — когато гражданска смелост е била нужна дори за да се промъкне в текста фразата за „отказване от комунизма“.

Позволих си да напиша тази несръчна анотация поради дългата ни и добра връзка с книгата, която усещам повече като стар приятел, отколкото като приятно четиво.

Библиотека Морета, брегове и хора, номер 11
Превод от френски: Алфред Керемидаров
Държавно издателство
Варна, 1967

Връзка към книгата на Моята читанка

Последна корекция: 7 февруари 2017

обратно в библиотечка