Джеймс Клавел. Шогун

Джеймс Клавел. Шогун

През 1984-85 година по телевизията течеше този сериал. Беше издадена и книгата. В един кратък момент от казармената ми отпуска успях да се докопам до нея за много ограничен период. Докато я прочета (за две и половина денонощия), имах 4 часа сън. Вдигах очи от страниците ѝ и пред очите ми пейзажа беше плосък, без усещания за дълбочина. Очите бяха свикнали да се концентрират само върху буквите.

Във версията на Читанката коригирах около 600 грешки. Книгата е доста обемиста и е нормално на първа ръка оцифроване да се допуснат немалко проблеми, а обичам да я препрочитам и сега.

ПП. Нанесени още към 400 корекции. (октомври 2018)

Издателство „Народна култура“
София, 1983

Връзки за сваляне: SFB  EPUB  FB2

Последна корекция: 2 юли 2017, 24 октомври 2018

обратно в библиотечка