Джеймс Кук. Пътуванията на Джеймс Кук около света. Корабни дневници

Джеймс Кук.
Пътуванията на Джеймс Кук около света. Корабни дневници

В анотацията и предговора са го казали ясно и убедително защо е интересно да се прочетат Дневниците.

Мога да добавя, че за мен капитан Кук с трите си (без малко) обиколки на света е титан още от предпубертетна възраст. Тогава обръщах внимание само на „количествените показатели“ и пренебрегнах много детайли, които дойдоха в по-късни времена с четене, съпоставяне. Освен приноса му към географските открития, забележителна е причината, заради която е приет в Кралското дружество. Постиженията на Кук в опазването на живота и здравето на поверените му хора са безпрецедентни за онази епоха, в която е било нормално загубите да достигат 80% от екипажа.

Библиотека Морета, брегове и хора, номер 18
Преведе от немски: Стефан Хайтов
Държавно издателство — Варна
1970

Връзки за сваляне: SFB  EPUB  FB2 | Моята читанка

Последна корекция: 4 декември 2017

обратно в библиотечка