Джералд Даръл. На лов за живи животни

Джералд Даръл. На лов за живи животни.

Две чудесни книги: „Гончетата на Бафут“ и „Зоологическа градина в моя багаж“. Тази книга (точно това издание) поставиха началото на часове изпитвано наслаждение с книгите на Джералд Даръл.

Превел от английски: Борис Дамянов
Земиздат
София, 1974

Връзки за сваляне: SFB  EPUB  FB2

Последна корекция: 23 май 2017, 16 март 2018, 5 юли 2018

обратно в библиотечка