Джералд Даръл. Три билета до Ъдвенчър. Двама в степта

Джералд Даръл.
Три билета до Ъдвенчър. Двама в степта

Книжката съществува в Ателието на Читанката със статус „Замразена (подготовка)“, поради неведоми за мен причини. Взех я и коригирах някои грешки, докато четях: любим автор; мимолетен хумор; живот, изпълнен със смисъл.

Превел от английски: Борис Дамянов
Земиздат
София, 1978

Връзки за сваляне: SFB  EPUB  FB2

Последна корекция: 3 юли 2017

обратно в библиотечка