Фредерик Форсайт. Денят на Чакала

Фредерик Форсайт. Денят на Чакала

Почти перфектно подготвена в Читанката, но няма ръкопис без грешки, а книгата заслужава да бъде перфектна. Затова са и моите 5 стотинки.

Преводач: Павел Главусанов
ИК „Емас“ и ИК „Глобус“
1999

Връзки за сваляне: SFB  EPUB  FB2

Последна корекция: 4 август 2017

обратно в библиотечка