Робърт Хайнлайн. Звездният звяр

Робърт Хайнлайн. Звездният звяр

Корекция върху досегашната версия в Читанката. Всъщност това е едно от най-хубавите неща на електронните книги (както и въобще на електронните медии): че за всеки е възможно да нанесе корекции върху дадено произведение, а ако то е и със статус „open source“ – и да разпространи подобреното издание.

Понеже сравнително често препрочитам тази книга, корекцията ѝ беше повече от задължителна.

Превод: Огняна Иванова
Издателство Отечество
София, 1989

Връзки за сваляне: SFB  EPUB  FB2

Последна корекция: 15 август 2017

обратно в библиотечка