Сат-Ок. Земята на солените скали

Сат-Ок. Земята на солените скали

В коментарите в Моята читанка някой оспори документалността на книгата. Не съм на „ти“ с темата, затова няма да взема страна в спора. Лично за мен книгата си остава свежа и истинна. История, която деликатно внушава уважение към нашия свят. Не този на магистралите и технологиите, а този, в които сме се родили и живяли дълго-дълго.

Библиотека „Любими книги и герои“ № 74
Преведе от полски: Пеньо Табаков
„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС
1972

Връзка към книгата на Моята читанка

Последна корекция: 17 януари 2017

обратно в библиотечка