Конфликт на интереси

и има ли той почва у нас. Примерите са почерпени от практиката ми. • 26.03.2013

Конфликт на интереси в областта на рекламата и графичния дизайн възниква когато един и същи дизайнер/студио/агенция работи за двама клиенти със сходен бизнес. В идеалния случай това не би трябвало да се случва, но практиката е съвсем друга бира и вариантите са различни:

„Заварено положение“:
Приблизително по едно и също време започнахме работа за македонски и за български клиент. Продуктовото им портфолио беше съвсем различно. „Макпрогрес“ правеха сухи пасти и швейцарски рула, а „Престиж“ — вафли и бисквити. Пазарите, на които фирмите оперираха, бяха различни: македонските фирми поначало са ориентирани към износ (не и към България, по силата на тогавашните регулации), а за българските фирми първият проблем е да пробият на родния пазар. Минаха няколко години и македонците започнаха да произвеждат бисквити, редом с други нови продукти, а българите — сухи пастички и швейцарски рула. Регулациите се промениха и македонските продукти налазиха България, а „Престиж“ започна да обръща по-сериозно внимание на износа си.

„Образ и подобие“:
„Сиконко“ и „Роял Фуудс“

„Втора ръка“:
„Лактима“ и „Данон“

На пръв поглед подобна позиция е категорично неприемлива от етична гледна точка...