Кратка обява

по същество. • 10.12.2014
  • Има Бог
  • Бог се проявява на Земята чрез чудо
  • Бог ни води

И пояснения по точките:

  • Бог не е точно и единствено бога такъв, какъвто го описват в Библията и го рисуват в църквите и по иконите. Там е описано и рисувано някаква възможна проява на отвъдното пред конкретен човек. Всеки човек може да Го види по различен начин. Или чрез чудо.
  • Чудото – точно в библейски смисъл. За по-съвременно тълкувание да се гледа „Криминале“.
  • МОЖЕ да ни води, ако се уповаваме на Него. Можеш да се уповаваш, ако минеш през предишните две точки.