Общуването

По-модерната дума е "комуникация", ама пуста чуждица, не й е тук мястото. • 20.07.2012

Стереотипът е, че човекът е започнал възхода си с овладяването на огъня и откриването на колелото. Подминава се като даденост речта - способността да предаваш на друг простички думи и той да те разбира. Това е било необходимо, за да има колективни усилия и съответно - да се оцелее.

Речта се е развивала и обогатявала. Била е допълвана от нови открития и технологии: писмеността, книгопечатането, телеграфа, радиото, телефона, телевизора, мобилната комуникация. Успоредно с развитието си тя преминава през класическия цикъл на развитие на дадена стока - възход, относително продължителен максимум и постепенно деградира.

Преди време грамотният роб е бил ценна придобивка и думата е тежала на мястото си. Казаната дума, писаното слово са били ценни сами по себе си и зад тях човек е стоял с живота и благосъстоянието си. Което е довеждало и до симпатични или трагични недоразумения понякога.

С течение на времето употребата на думата се е разделила в различни посоки. Там, където думата продължавала да е критично важна за живота на човека, тя е формализирана и строга. В армията няма команда "върви по-полека". Хирургът надали спазва всички изисквания на етикецията и добрия тон. Инженерите ползват Единната система за конструкторска документация, в която няма понятие "по-гладко".

Другата посока за употребата на речта е ежедневието. Тук властва хаоса и субективизма, които са до известна степен регулирани от времето, обществото и конкретната социална група, пола. Времето: има много думи, жестове и норми, които са се променили драстично. Обществото: за християнин е норма да има една съпруга, докато доскоро за мюсюлманина нормата е четири, нейде е ценена девствеността, а другаде - девойката да е бременна преди сватбата. Социалната група: за мафиота "погрижи се за него" означава да обезпечи на подопечния кратка разходка към вечността, а за медицинската сестра - да извади пълната подлога изпод болния. Пола: (цитирам) Фразата "никой не ме ебе" за мъжа означава успешна кариера, а за жената - неудачно проживян живот.

В рамките на дадено време, общество, социална група, професия и дори работно място също бъка от недоразумения. Скоро бях свидетел как двама души произнесоха една и съща фраза, разделиха се доволни един от друг и всеки беше разбрал нещо коренно различно и противоположно. Но тези проблеми се оправят, когато има общуване, комуникация.

И се връщаме в началото: нуждата и необходимостта от общуване, от това, да се действа съвместно. Няма значение дали е вербално или не. На пътя действа правилник и неписани морални норми, които целят безопасност. Шофьорът или пилотът на парапланер (по същество свободолюбива натура) трябва да са предсказуеми, за да не възникват проблеми, да спазват правила. Когато залогът не е живота, необходимостта от общуване става по-размита: на работното място, в семейството няма строги правила и съгласуването невинаги е лесно. Става само при едно условие - необходимост и желание за съвместни усилия и живот.