Отчет за една година

 от БАШ: Кой е В.В. Путин? Дребен политик от епохата на зрелите ДДТ (по мотиви от "Трудно е да бъдеш бог") • 09.07.2010

Наутилус Помпилиус имат един албум "Отчет за десять лет". И ми се върти здраво в главата. Мина около една година от ред събития, които промениха начина, по който живея. Какво беше преди и какво е сега:

Преди:

• Не можех да отворя прозореца с лявата си ръка. 
• Всяка крачка, дума и усмивка бяха резултат на волево усилие.
• Завъртах главата си заедно с тялото заради схванатия врат.
• Дясната ръка беше като изтръпнала.
• Вечер не можех да се отпусна и да заспя преди да изградя алкохолната стена.
• За 20 минути път пеша предпочитах да взема такси.
• Завиваше ми се свят, когато се возех с кола.
• Имах тикове.
• Живеех на "доизживяване".

Сега:

• Когато вали дъжд искрено съжалявам, че не мога да карам колелото си.
• Мога да дишам.
• Изпитвам удоволствие от движението и гоня стабилни 5 коремни от един вис на лоста.
• Тръгвам със съжаление от дома и с удоволствие се прибирам.
• Възвръщам си готварските умения.
• Животът е красив!