Признавам едно извинение

05.11.2010

...когато е по формулата от детската градина: „Извинявай, мило другарче. 
ПОВЕЧЕ НИКОГА НЯМА ДА ПРАВЯ ТАКА!“

End of the lesson.