Съдбата

За пръв път гледах „Выжить в катастрофе“ с интерес, който скоро се превърна в разбиране и проникване. Видях хора, които дотогава смятах за измислени герои от евтин пропаганден филм. Свръхчовеци не защото имат реактивни двигатели под мишниците и мускулатура на бодибилдер, а защото са преминали през себе си, осъзнали защо са на тази земя, оставили са настрани всичко излишно. • 01.03.2013

„Да допуснем, че има съдба... Но съдбата не е нещо предопределено.
Това е... представете си, че летите в долината между два планински хребета, а отдолу тече ручейче. Съдбата е твоят път между тези хребети и това не е пътят, по който ручейчето те влече безволно.
Между тези хребети можеш да се опиташ да маневрираш, в зависимост от това доколко си целеустремен, убеден... доколко са чисти помислите ти.
Според мен това е много важно.“

Анатолий Квочур
Герой на Руската федерация
Заслужил летец-изпитател на СССР