Когато баща ми умираше

...ме научи на някои неща. • 18.07.2012

Че е щастие да можеш да се движиш, дори да те боли.

Че човек има един живот, сега и тук.

Че трябва да си себе си.

Че дори когато те няма вече, можеш да помагаш.

Че обичаш хората, с които си преживял живота си. Надяваш се на тях. Дори и без надежда.

Че трябва да работиш. Така се вграждаш в света.