Да направим юристите щастливи

Всички материали в този сайт са авторски и могат да се ползват само след изрично разрешение и с позоваване на първоизточника.

Всички споменати търговски и регистрирани марки са запазени от техните собственици.

Ако някое лице или организация счита, че нарушавам негови права с присъствието му в личния ми сайт или в други мои сайтове и галерии, то се задължавам да отстраня тези материали от публичното пространство след представяне на доказателства за това.

В материалите, в които не се упоменава изрично лице или събитие, всяка прилика с действителни лица или събития е случайна.