Форматът

Единствената разлика между дизайнера и колумбийския нарко-барон е, че моята стока не руши толкова здравето. И зависимостта от нея е на ниво психика, а не на ниво физиология. Май станаха две разлики. • 06.07.2009

Идвам в дизайна от задния вход. И първия момент, в който осъзнах значението на формАта за всичко, свързано с видимото възприятие, беше когато опитах на вкус модерното понятие "уеб-дизайн".

Форматът изведнъж се трансформира от милиметри в пиксели, които всеки може да пренареди в зависимост от монитора, резолюцията и настроението си. Банкерът вижда, че златото става на вода и изтича от касите, а строителят - че небето и земята разменят местата си. Безтегловност. Психологическият дискомфорт е невероятен.

Тогава завърших сайта, който правех. Дизайнът не е само "творчество", а и индустрия. Има си сроковете и предназначението.

"Книгата през вековете" на Васил Йончев: Пътят, извърван от папируса до съвременната книга не е само условия и технология, а и търсене на идеалната форма, на формАта, който човек възприема най-добре. Аналогията е пряка и в Интернет-медията. Свитъкът господстваше в началото, сега сайтовете са подредени. Тепърва предстои да навлезе хигиената на четенето...